Bestyrelsen / Kontakt

Formand:                        Hanne Rützou
                                         Grønningen 18
                                         8783 Hornsyld
                                         Tlf.: 4086 0312
                                         Mail: Famrytter5@hotmail.com
 
 Kasserer og bestyrelsesmedlem:  Poul Anker Frederiksen
                                         Skovparken 34
                                         8783 Hornsyld
                                         Tlf.: 2876 5133
                                         Mail: charlotte.poul@privat.dk
 
Bestyrelsesmedlem, Forbundskontakt og cheftræner: John Skriver Nielsen
                                         Juvelvej 84
                                         8700 Horsens
                                         Tlf.: 6170 0444
                                         Mail: johnskriver@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem, Kredskontakt: Berit Jespersen
                                         Tlf.: 4191 0112
                                         Mail: Berit_jespersen@hotmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:   Flemming Bjerregaard
                                         Tværvej 25
                                         8783 Hornsyld
                                         Tlf.: 2078 1334
                                         Mail: flembjerg@hotmail.com
  
Bestyrelsesmedlem:   Steffen Hviid
                                         Tlf.: 2818 0520
                                         Mail: Steffenh93@hotmail.com

Tilmeldning

Bliv frivillig

Sponsorer